नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

बिन्दुवासिनी संस्कृत विद्यापीठ, कास्की

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतको भीमकालीपाटनमा रहेको बिन्दुवासिनी संस्कृत विद्यापीठ ने.सं.वि.को आङ्गिक विद्यापीठ हो । २०५० साल देखि जनस्तरबाट सञ्चालित उक्त विद्यापीठले २०५३ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आङ्गिक विद्यापीठका रूपमा स्वीकृति पाएको थियो । यस विद्यापीठको नाममा १० रोपनी जग्गा रहेको छ भने यस विद्यापीठमा छात्रावास र पुस्तकालय आदिको सुविधा उपलब्ध छ ।

यस विद्यापीठमा पठन–पाठन हुने विषयहरू यसप्रकार रहेका छन् :

क्र.सं. तह अनिवार्य विषयहरू ऐच्छिक ‘क’ वर्गीय विषयहरू ऐच्छिक ‘ख’ वर्गीय विषयहरू
1  प्राक्शास्त्री (संस्कृत भाषा प्रशिक्षण) अनिवार्य व्याकरण, अनिवार्य संस्कृत भाषा वेद, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष
2 शास्त्री संस्कृत, अङ्ग्रेजी, नेपाली साहित्य, नव्यव्याकरण, सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष नेपाली, अङ्ग्रेजी

विद्यापीठको फोन नम्बरः ०६१–५२३३५२
विद्यापीठको इमेलः infobindabasani@nsu.edu.np