नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

विद्यार्थीहरुकोलागि Microsoft Teams चलाउने तरिका ।