नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय वेलझुन्डी, दाङद्वारा संचालित BAMS द्वितीय प्रोफसनलको परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएको सूचना ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *