Authorities

Dr. Sunil Kumar
National Ayurved Vidyapeeth, Bijauri, Dang

Bhamsidhar Acharaya
Nepal Sanskrit University, Dang

Dr. Ganesh Prasad Ghimire
Valmiki Vidyapeeth, Kathmandu

Yograj Sharma
Janata Vidhyapeeth, Bijauri

Loknath Dahal
BPK Sanskrit Vidyapeeth, Solubhambu

Purnachandra Wagle
Bhanu Sanskrit Vidhyapeeth, Tanahun

Narayan Sapkota
Vindabashini Vidhyapeeth, Kaski

Ramchandra Kandel
Kalika Sanskrit Vidyapeeth, Nawalparashi

Salikram Paudel
Harihar Sanskrit Vidyapeeth, Argakhachi

Chandramani Nepal
Pindeshwori Vidhyapeeth, Dharan

Dhirendra Kumar Jha
Yalana Vidyapeeth, Matihani

Lila Mani Sharma
RuRu Sanskrit Vidyapeeth, Gulmi

Bijayakumar Chaudhari
Janakhajari Vidyapeeth, Janakpur

Bhojraj Joshi
Saradha Vidyapeeth, Kanchanpur