Message From Vice Chancellor

पूर्वीय गोलार्धको यस विशाल भूखण्डमा संस्कृत भाषाभित्र अनादिकालदेखि सञ्चित रहँदै आएका मानवमात्रका लागि उपयोगी प्रज्ञासम्पत्तिको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्दै नेपाललाई पूर्वीय एवम् पाश्चाŒय ज्ञानविज्ञानको अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकसित तुल्याउने उद्देश्यले २०४३ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो Read More …