नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्वन्धी सूचना ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ मा संचालन हुने एक वर्ष शिक्षाशास्त्री (One Year B.Ed.) को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्वन्धी सूचना । Exam form B.Ed. 2076

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय वेलझुन्डी दाङद्वारा मिति २०७६।०९।१५ गते संचालित आयुर्वेद स्नातक (BAMS) प्रवेश परीक्षाको नतिजा ।

BAMS Entrance Result 2076