नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला संस्कृत विद्यापीठ (क्याम्पस), सोलुखुम्बु

प्रदेश १ अन्तर्गत सोलुखुम्बु जिल्लाको सल्यानमा रहेको विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला संस्कृत विद्यापीठ ने.सं.वि.को आङ्गिक विद्यापीठ हो । नेपालमा संस्कृत शिक्षाको विकास र विस्तार गर्दै जाने नीतिअनुरूप २०५५ सालमा यस विद्यापीठको स्थापना भएको हो । २०५५/५६ सालको शैक्षिक सत्रदेखि उत्तरमध्यमा तह सञ्चालित यस विद्यापीठमा हाल शास्त्रीतहसम्मको पठन–पाठन हुने गरेको छ ।

 

 

यस विद्यापीठमा पठन–पाठन हुने विषयहरू यसप्रकार रहेका छन् :

क्र.सं. तह अनिवार्य विषयहरू ऐच्छिक ‘क’ वर्गीय विषयहरू ऐच्छिक ‘ख’ वर्गीय विषयहरू
1  प्राक्शास्त्री (संस्कृत भाषा प्रशिक्षण) अनिवार्य व्याकरण, अनिवार्य संस्कृत भाषा, वेद, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष
2 शास्त्री संस्कृत, अङ्ग्रेजी, नेपाली व्याकरण, साहित्य, नीतिशास्त्र नेपाली, राजनीतिशास्त्र, अङ्ग्रेजी,

विद्यापीठको फोन नम्बरः ०३८–६९०१४९
विद्यापीठको इमेलःinfobpkoirala@nsu.edu.np