नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

विन्दुवासिनी संस्कृत विद्यापीठ (क्याम्पस), कास्की (Binduwisini Sanskrit Vidyapeeth (Campus))

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतको भीमकालीपाटनमा रहेको विन्दुवासिनी संस्कृत विद्यापीठ ने.सं.वि.को आङ्गिक विद्यापीठ हो । २०५० साल देखि जनस्तरबाट सञ्चालित उक्त विद्यापीठले २०५३ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आङ्गिक विद्यापीठका रूपमा स्वीकृति पाएको थियो । यस विद्यापीठको नाममा १० रोपनी जग्गा रहेको छ भने यस विद्यापीठमा छात्रावास र पुस्तकालय आदिको सुविधा उपलब्ध छ ।

यस विद्यापीठमा पठन–पाठन हुने विषयहरू यसप्रकार रहेका छन् :

क्र.सं. तह अनिवार्य विषयहरू ऐच्छिक ‘क’ वर्गीय विषयहरू ऐच्छिक ‘ख’ वर्गीय विषयहरू
1  प्राक्शास्त्री (संस्कृत भाषा प्रशिक्षण) अनिवार्य व्याकरण, अनिवार्य संस्कृत भाषा वेद, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष
2 शास्त्री संस्कृत, अङ्ग्रेजी, नेपाली साहित्य, नव्यव्याकरण, सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष नेपाली, अङ्ग्रेजी

विद्यापीठको फोन नम्बरः ०६१–५७३३५२
विद्यापीठको इमेलः infobindabasani@nsu.edu.np