नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगद्वारा लिईने असिस्टेन्ट कम्प्युटर चालक पदको पाठ्यक्रम ।