नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

ने.सं.वि. सेवाआयोगको कार्यालय वेलझुण्डी दाङको कृतिहरुको विवरण प्रकाशित गरिएको सूचना ।