नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयद्वारा दिर्घसेवा पदक वितरण ।

Published on : Dec 15, 2021

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयद्वारा दिर्घसेवा पदक वितरण ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवामा २५ वर्ष सेवा गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई विश्विद्यालयले मिति २०७८।०८।२४ गते विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी दिर्घसेवा पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान गरेको छ । उक्त पदक विश्वविद्यालयमा २०७० साल देखि २०७६ चैत्र मसान्त सम्म २५ वर्ष पुरा गरेको १०३ जना शिक्षाक तथा कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिएको थियो ।