रुरु संस्कृत विद्यापीठ, रिडी, गुल्मी

प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत गुल्मी जिल्ला रुरुक्षेत्र रिडीमा रहेको रुरु संस्कृत विद्यापीठ ने.सं.वि.को आङ्गिक विद्यापीठ हो । पाल्पा, स्याङ्जा र गुल्मी जिल्लाको सङ्गमस्थल तथा पवित्र कालीगण्डकी क्षेत्रमा अवस्थित उक्त विद्यापीठले २०४६ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आङ्गिक विद्यापीठका रूपमा स्वीकृति पाएको थियो । यस विद्यापीठको नाममा ३३–७–०० रोपनी जग्गा रहेको छ भने यस विद्यापीठमा छात्रावास, पुस्तकालय आदिको सुविधा रहेको छ । यस विद्यापीठमा पठन–पाठन हुने विषयहरू यसप्रकार रहेका छन् ।

यस विद्यापीठमा पठन–पाठन हुने विषयहरू यसप्रकार रहेका छन् :

क्र.सं. तह अनिवार्य विषयहरू ऐच्छिक ‘क’ वर्गीय विषयहरू ऐच्छिक ‘ख’ वर्गीय विषयहरू
1  प्राक्शास्त्री (संस्कृत भाषा प्रशिक्षण) अनिवार्य व्याकरण, अनिवार्य संस्कृत भाषा, वेद, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष
2 शास्त्री संस्कृत, अङ्ग्रेजी, नेपाली साहित्य, नव्यव्याकरण, बौद्धदर्शन, प्राचीनन्या नेपाली,  अङ्ग्रेजी, अर्थशास्त्र

विद्यापीठको फोन नम्बरः ०७९–४०००३२
विद्यापीठको इमेलः inforuru@nsu.edu.np