नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालको स्नातक तह आयुर्वेद (BAMS) विषयको छात्रवृत्तिमा दरखास्त आह्वान गरिएको जरुरी सूचना ।

Published on : Feb 17, 2020

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालको स्नातक तह आयुर्वेद (BAMS) विषयको छात्रवृत्तिमा दरखास्त आह्वान गरिएको जरुरी सूचना ।