नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, केन्द्रीय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयको मौखिक/क्रियात्मक परीक्षाको परिवर्तित समय तालिका सम्वन्धी सूचना ।

Published on : Feb 23, 2020

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, केन्द्रीय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयको मौखिक/क्रियात्मक परीक्षाको परिवर्तित समय तालिका सम्वन्धी सूचना ।