नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय वेलझुण्डी दाङको आ.व. २०७८र०७९ मा प्रकाशित विज्ञापन नं. ०१ को कृतिहरुको विवरण प्रकाशित गरिएको सूचना ।