नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको लागि सञ्चालन गर्न लागेको अनलाइन कक्षा सम्वन्धि तालिमको जानकारी ।

Published on : Jun 18, 2020

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको लागि सञ्चालन गर्न लागेको अनलाइन कक्षा सम्वन्धि तालिमको जानकारी ।