नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

ने.सं.वि. अनुसन्धान केन्द्र पाठ्यक्रममा आधरित विद्यावारिधि कार्यक्रम अन्तर्गत २०७६ माघ-फागुनमा सञ्चालित सत्रको परीक्षाफल प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Published on : Mar 11, 2020

ने.सं.वि. अनुसन्धान केन्द्र पाठ्यक्रममा आधरित विद्यावारिधि कार्यक्रम अन्तर्गत २०७६ माघ-फागुनमा सञ्चालित सत्रको परीक्षाफल प्रकाशन गरिएको सूचना ।