नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

ने.सं.वि.अनुसन्धान केन्द्रद्वारा २०७९ असार १ गतेदेखि सञ्चालन गर्न लागिएको पाठ्यक्रममा आधारित विद्यावारिधि कार्यक्रमको सूचना ।