नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नयाँ वर्ष २०७७ को अवसरमा कुलसचिवज्यूको शुभकामना सन्देश।

Published on : Apr 13, 2020

नयाँ वर्ष २०७७ को अवसरमा कुलसचिवज्यूको शुभकामना सन्देश।