नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको शास्त्री प्रथम खण्ड तथा आचार्य प्रथम तथा द्वितीय खण्डको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Published on : Oct 22, 2020

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको शास्त्री प्रथम खण्ड तथा आचार्य प्रथम तथा द्वितीय खण्डको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना