नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७६ सालमा सञ्चालन गरिने आचार्य तह प्रथम तथा द्वितीय खण्ड (नियमित/आंशिक/स्वतन्त्र)-२०७५ को वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम ।

Published on : Oct 05, 2019

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७६ सालमा सञ्चालन गरिने आचार्य तह प्रथम तथा द्वितीय खण्ड (नियमित/आंशिक/स्वतन्त्र)-२०७५ को वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम ।