नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

सह–प्राध्यापकपदको अन्तर्वार्ता तालिका ।