नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको मिति २०७६।१२।०६ गते को निर्णयअनुसार २०७६ श्रावण १ गते देखि लागु हुनेगरी कायम गरेको वृद्धि तलव ।

Published on : May 22, 2020