नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा सञ्चालित एक वर्षे शिक्षाशास्त्री कार्यक्रमको परीक्षा परिणाम ।

Published on : Mar 09, 2021

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा मिति २०७७ पौष महिनामा सञ्चालित एक वर्षे शिक्षाशास्त्री कार्यक्रमको परीक्षा परिणाम ।