नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय बेलझुण्डी, दाङको परामर्श (कन्सल्टेन्सि) सेवा उपलव्ध गराउने वारेको सूचना ।

Published on : Mar 05, 2020

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय बेलझुण्डी, दाङको परामर्श (कन्सल्टेन्सि) सेवा उपलव्ध गराउने वारेको सूचना ।