नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय वेलझुन्डी, दाङद्वारा संचालित BAMS द्वितीय प्रोफसनलको परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएको सूचना ।

Published on : Jan 07, 2020

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय वेलझुन्डी, दाङद्वारा संचालित BAMS द्वितीय प्रोफसनलको परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएको सूचना ।