नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्र बेलझुण्डी दाङको पाठ्यक्रममा आधारित विद्यावारिधि कार्यक्रम अन्तर्गत मिति २०७७।०८।१६ मा आह्रवान गरिएको प्रस्तावको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Published on : Sep 05, 2021