नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अुनसन्धान केन्द्रको पाठ्यक्रममा आधारित विद्यावारिधि कार्यक्रमको कक्षा सञ्चालय सम्वन्धी सूचना ।