नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७६ अषाढ महिनामा संचालित उत्तरमध्यमा प्रथम खण्ड (आंशिक) २०७६ को परीक्षा परिणाम

Published on : Sep 02, 2019

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७६ अषाढ महिनामा संचालित उत्तरमध्यमा प्रथम खण्ड (आंशिक) २०७६ को परीक्षा परिणाम