नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

ने.सं.वि., आयुर्वेद अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्वन्धन प्राप्त कलेजहरुमा शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ मा BAMS को भर्ना सम्वन्धी सूचना

Published on : Mar 19, 2021

ने.सं.वि., आयुर्वेद अध्ययन संस्थान अन्तर्गत का आङ्गिक तथा सम्वन्धन प्राप्त कलेजहरुमा आगामी शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ मा आयुर्वेद स्नातक तह (BAMS) मा भर्ना हुन इच्छुक उम्मेदवारहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोग को तल उल्लेखित सूचनामा क्र.संं ४ (चौथो दिन) अनुसारको आवेदन फाराम भरी प्रवेश परीक्षामा सम्मीलित हुुनुपर्ने व्यहोरा सम्वन्धित सवैको लागि जानकारी गराइन्छ ।

विश्वविद्यालयको तर्फबाट छुट्टै प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था नहुने समेत जानकारी गराइन्छ ।

विस्तृत जानकारीको लागि तलको लिङ्कमा हेर्नुहुन अनुरोध छ ।

http://mec.gov.np/.../notice-for-foreign-candidates...