नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, केन्द्रीय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयको मौखिक/क्रियात्मक परीक्षाको परिवर्तित समय तालिका सम्वन्धी सूचना ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *