ने.सं.वि. अनुसन्धान केन्द्र पाठ्यक्रममा आधरित विद्यावारिधि कार्यक्रम अन्तर्गत २०७६ माघ-फागुनमा सञ्चालित सत्रको परीक्षाफल प्रकाशन गरिएको सूचना ।

PHD 2076 Result

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *