केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, दाङ

प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतको बेलझुण्डीमा अवस्थित केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने.सं.वि.को आङ्गिक विद्यापीठ हो । आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा आदि विषयहरूमा उच्च तहको अध्ययन गराई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ २०६७ सालमा आयुर्वेद अध्ययन संस्थानको स्थापना पछि दाङको जनता विद्यापीठ परिसरभित्र केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठको स्थापना गरी पठनपाठनको सुरुवात भएको हो । यस विद्यापीठको स्थापनापछि २०७३ सालमा ने.सं.वि.को बेलझुन्डीस्थित १ सय ८ कोठे अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भवनमा यो विद्यापीठ सारिएको हो । अत्याधुनिक ल्याव, सुविधा सम्पन्न कक्षाकोठा भएको यस विद्यापीठ विद्यापीठमा सुविधासम्पन्न पुस्तकालय पनि रहेको छ ।

तह 1st Prof 2nd Prof 3rd Prof
आयुर्वेद स्नातक (BAMS) तह शरीर रचना विज्ञान,
शरीर क्रिया विज्ञान,
पदार्थ विज्ञान,
अष्टाङ्ग सङ्ग्रह,
संस्कृत,
आयुर्वेदको इतिहास
चरकसंहिता (पूर्वाद्र्ध),
रोग निदान एवं विकृति विज्ञान,
स्वस्थ्यवृत्त,
अगदतन्त्र एवं व्यवहार आयुर्वेद,
द्रव्यगुण विज्ञान,
रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना
कायचिकित्सा,
शल्यतन्त्र,
शालक्यतन्त्र,
प्रसुती तन्त्र एवं स्त्री रोग,
कौमार भृत्य,
चरकसंहिता (उत्तराद्र्ध)

विद्यापीठको फोन नम्बरः ०८२–४२३०६२, ४२३०६३
विद्यापीठको इमेलः infoaayurved@nsu.edu.np