नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

ने. सं. वि. सेवा आयोगद्वारा प्रकाशित आन्तरिक एवम् वढुवा प्रतियोगिताको सूचना ।