नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्याल अन्तर्गतका विद्यापीठहरुमा प्राक-शास्त्री कक्षामा २०७८।०७९ को लागि विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

Published on : Dec 20, 2021