नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रको पाठ्यक्रममा आधारित विद्यावारिधि कार्यक्रमको अन्तर्वार्ता समय तालिका सम्बन्धि सूचना ।