नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्वन्धी सूचना ।

Published on : Feb 02, 2020

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ मा संचालन हुने एक वर्ष शिक्षाशास्त्री (One Year B.Ed.) को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्वन्धी सूचना ।