नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयको अन्तर्वार्ता र लिखित परीक्षाको सूचना ।