नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

ने.सं.वि. आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयको BAMS मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको परीक्षाको समय तालिका सम्वन्धि सूचना ।

Published on : Apr 19, 2022