नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

ने.सं.वि. अनुसन्धान केन्द्र द्वारा मिति २०७८ मंसिर महिनामा आह्वान गरिएको अनुसन्धान सम्बन्धी प्रस्तावहरु मध्ये स्वीकृत भएका शोधार्थीहरुको नतिजा ।