नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

ने.सं.वि. अनुसान्धान केन्द्रको विद्यावारिधि अनुसन्धान कार्यको दर्ता नवीकरण सम्वन्धि सूचन ।