नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

ने.सं.वि. अनुसन्धान केन्द्रको विद्यावारिधि कार्यक्रमको कक्षा संचालन सम्वन्धी अन्यन्त जरुरी सूचना ।