नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

ने.सं.वि.आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय वेलझुन्डीद्वारा आयुर्वेद उत्तरमध्यमा दोस्रो वर्षको परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएको सूचना ।

Published on : Feb 27, 2020

ने.सं.वि.आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय वेलझुन्डीद्वारा आयुर्वेद उत्तरमध्यमा दोस्रो वर्षको परीक्षा परिणाम प्रकाशित गरिएको सूचना ।