नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

प्राक्शास्त्री २०७६ काे परीक्षा परिणाम प्रकाशन गरिएकाे छ ।