नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।