नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

शैक्षिक वर्ष २०७९।०८० का लागि आचार्य तह प्रथम वर्षको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

Published on : Jul 28, 2022