नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

उपप्राध्यापक र वरिष्ठप्रशिक्षकपदको लिखित परीक्षाको कार्यक्रम परिवर्तन गरिएको सूचना ।