नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

विद्यावारिधि २०७८ ब्याचको पहिलो सेमेस्टरको कक्षा सञ्चालन सम्वन्धी सूचना ।