नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयद्वारा उप प्राध्यापक एवं वरिष्ठ प्रशिक्षक पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना ।