नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

अन्तर्वार्ताको कार्यक्रम स्थगित गएिको सचना ।